Naam

Aan een element kan een specifieke naam toegekend worden. In projecten wordt vaak afgesproken dat bij gebruik van de naam, de naam per element uniek moet zijn.