Extern

Functie

Geeft aan of een element extern is.

Werking

  • Indien de laag/klasse van een element het toestaat, kan er met deze knop worden geschakeld tussen wel en niet extern.