Plots

Plot

Een plot is een volledige definitie van één of meer vellen papier die zonder tussenkomst van de gebruiker kan worden afgedrukt.

Een plot bevat een 2D-representatie van een één of meer vellen papier, waarop zowel views als opmaakelementen geplaatst kunnen worden. De opmaak is in papiercoördinaten. Het plaatsen van maten op de plot geeft dus ook de maat in mm papier aan.

Papiermaat en pagina's

Een plot bevat de lengte en breedte van het vel papier in mm.

Wanneer in een plot geen plotkadercomponenten zijn geplaatst, dan bestaat de plot uit één pagina en bepaalt de maat van de kijkdoos de papiermaat.

Wanneer in een plot één of meer plotkadercomponenten zijn geplaatst, dan is iedere plotkaderplaatsing een aparte pagina. De papiermaat wordt dan gedefinieerd door de extra referentiepunten van het plotkadercomponent. De onderlinge volgorde van de pagina's wordt bepaald door de namen van de plotkaderplaatsingen alfabetisch te sorteren.

Elementen binnen een plot

Net als de (opmaak)elementen van een view, zijn de elementen binnen een plot altijd 2D, altijd zichtbaar en zonder individuele informatiescheiding.

Interactieparameters

Een plot heeft, net als een tekening en een view een set interactieparameters voor het invoeren van punten.