Splitsen

Functie

Het splitsen (ontleden) van componentplaatsingen.

Werking

 • De geselecteerde elementen worden, indien mogelijk, gesplitst.

 • Componentplaatsingen worden verwijderd en de elementen uit hun componentdefinitie worden aan de tekening toegevoegd, zodanig dat de verschijningsvorm, voorzover mogelijk, gelijk blijft.

Opmerkingen

 • Bepaalde geometrische transformaties die met componenten mogelijk zijn, te weten schaling en klappen, zijn niet mogelijk bij individuele elementen. Een geschaalde (type 1) componentplaatsing met daarin cirkels, bogen, maatlijnen en/of lijnvormige (type 3) componentplaatsingen kan daarom na splitsing niet in alle gevallen precies dezelfde verschijningsvorm krijgen. Geklapte componenten worden ongeklapt gesplitst.

 • Als er elementen van verschillend type zijn geselecteerd, worden uitsluitend de type 1 en type 2 componentplaatsingen gesplitst. Andere elementtypen (component type 3, 4 of S en referentieteksten) worden alleen gesplitst als alle geselecteerde elementen van hetzelfde type zijn.

 • De componentdefinitie in de bibliotheek blijft bij deze actie ongewijzigd.

 • Behalve op componentplaatsingen kan dit commando ook op de volgende elementensoorten worden toegepast:

  • teksten van meer dan één regel: deze worden gesplitst in meerdere teksten van één regel.

  • referentieteksten: deze worden gesplitst in een tekst van meer dan één regel. Bij grote referentieteksten kunnen eventueel meerdere teksten van meer dan één regel ontstaan.

  • maatlijnen van meer dan twee controlepunten: deze worden gesplitst in meerdere maatlijnen van 2 controlepunten.

 • Bij het splitsen wordt gekeken naar de informatieve eigenschappen van de elementen in de componentdefinities. Als deze leeg zijn, worden de attributen van de componentplaatsing overgenomen. Als de elementen in een definitie bijvoorbeeld allemaal laag 0 (='leeg') hebben en de plaatsing heeft laag 12, dan krijgen de gesplitste elementen laag 12.

 • Vlakvormige elementen die meerdere hellingen bevatten worden gesplitst in meerdere vlakvormige elementen met één helling. Vlakvormige elementen met één helling worden horizontaal gemaakt, met daarbij de oorspronkelijke maat en vorm in het helling vlak. Ook openingen worden in het element verwerkt. Dit is met name van belang voor het maken van uitslagen. Afgeschuinde zijdes verdwijnen echter wel. Dit geldt ook voor opgetilde elementen.

Meldingen

Melding

Betekenis

Operatie is niet mogelijk op dit element(type)!

Bepaalde elementsoorten kunnen niet worden gesplitst. Voorbeelden hiervan zijn type 3+ componentplaatsingen, cirkels, rechthoeken, 3D-lijnen en referentieviews.