Horizontaal

Functie

Een in te voeren punt op de horizontale lijn door het relapunt projecteren.

Werking

  • Wanneer de optie wordt geactiveerd terwijl een modelpunt wordt aangewezen (grip die rood oplicht), dat wordt dit punt genomen.

  • Zo niet, voer dan een nieuwe positie voor het punt in.

  • Het resultaat is de projectie van het ingevoerde punt op de horizontale lijn door het relapunt.