Verdraai volgens element

Functie

Optie tijdens het commando Verdraaien: stel het assenstelsel (oorsprong en hoek) in volgens het geselecteerde element.

Werking

 • Deze optie kan zich in twee toestanden bevinden:

  • De optie is niet actief.

   • Wanneer de optie wordt gekozen dan wordt de met een pijl in het tekenveld voorgestelde oorsprong en hoek voor verdraaiing gelijk aan die van het element.

   • Deze optie wordt ook actief wanneer op de 'Tab' toets wordt gedrukt terwijl de verdraai optie Verdraai volgens element + 270 graden actief is.

  • De optie is actief.

   • Wanneer de optie wordt gekozen dan wordt de de met een pijl in het tekenveld voorgestelde oorsprong en hoek voor verdraaiing doorgevoerd.

   • Het bevestigen van de voorgestelde verdraaiing kan ook door het aanwijzen van een punt in het tekenveld, zonder dat hierdoor een element wordt geselecteerd.

Opmerkingen

Deze optie wordt automatisch actief wanneer het commando Verdraaien wordt geactiveerd en wanneer tijdens dit commando een ander element wordt geselecteerd.