IFC

Functie

Een IFC-bestand importeren naar een 3D Adomi-model.

Werking

Het IFC-bestand wordt geïmporteerd naar componenten en materiaalstijlen.

Beginnen met importeren

Via het commando Importeren in het menu Bestand kunnen één of meerdere IFC-bestanden aangewezen worden die geïmporteerd moeten gaan worden. Het is ook mogelijk om één of meerdere IFC-bestanden vanuit de Windows Verkenner naar de Adomi-tekening te slepen waarin ze geïmporteerd moeten worden.

Na het starten van de importfunctie, wordt er een apart referentieproject met een eigen projectbibliotheek moet aangemaakt die als referentietekening bij de huidige tekening als onderlegger aangesloten wordt.

Bevonden de bestanden die geïmporteerd gaan worden zich nog niet in de projectmap, dan zullen ze voorafgaand aan de import naar de projectmap gekopieerd worden in de submap /import.

Bevat een of meer IFC-bestanden elementen die bestaan uit meer dan 5000 vlakken, dan zal Adomi je vragen of hiervan alleen de omhullende moet worden geïmporteerd. De keuze die je hier maakt, zal worden toegepast op de import van alle IFC-bestanden die bij deze importactie geselecteerd waren.

Opmerkingen

  • Objecten van de entity IfcSpace worden geïmorteerd op laag 120.

  • De standaard lijndikte voor uit een IFC-bestand geïmporteerde lijnen is 0.18 mm.

  • Tijdens het importeren van IFC-bestanden kan, bij zwaar gedetailleerde objecten, ervoor gekozen worden om van deze objecten alleen het omhulsel te importeren. Dit vergroot de snelheid van werken met het model en is bruikbaar als het verloren detailniveau acceptabel is voor de gebruiker.

  • Als in de map van het IFC-bestand een gelijknamig ADL-bestand aanwezig is, dan zal Adomi dit ADL-bestand gebruiken als basis om vanuit te importeren. Een ADL-bestand wordt aangemaakt door Areddo als in de rechterbalk op het 'klokje' geklikt wordt; een instelling die maakt dat het IFC-bestand in Areddo extra snel geopend wordt. Zijn in Areddo bepaalde objecten weggefilterd, dan wordt deze informatie eveneens in het ADL-bestand opgeslagen en de weggefilterde objecten zullen bij het importeren van het IFC-bestand in Adomi ook weggelaten worden.

  • Bij de eerste import van een IFC-bestand in het project zullen de oriëntatie en ligging ten opzichte van het nulpunt en de naam van het gebouw, de site en het project opgeslagen worden in de projectbibliotheek.