Verdraaihoek numeriek

Functie

Optie tijdens het commando Verdraaien: voer de hoek van het assenstelsel numeriek in. De oorsprong van het assenstelsel blijft ongewijzigd.

Werking

  • Een dialoog verschijnt waarbinnen de hoek numeriek (in graden) dient te worden ingevoerd.

  • De dialoog komt standaard op met de huidige hoek van de met een pijl in het tekenveld voorgestelde oorsprong en hoek voor verdraaiing.

  • Vervolgens wordt de hoek van de met een pijl in het tekenveld voorgestelde oorsprong en hoek voor verdraaiing gelijk aan die van de ingevoerde waarde. De oorsprong van het assenstelsel blijft ongewijzigd.