Perspectief

Functie

Weergave volgens perspectiefprojectie.

Werking

Wanneer knop is ingedrukt, dan is de weergave volgens perspectiefprojectie. Zo niet, dan is deze volgens parallelprojectie.

Opmerkingen

Wanneer huidige projectie 2D is, dan wordt automatisch geschakeld naar 3D-projectie.