Ga naar volgende eindsectie

Functie

Het zoeken van de eerstvolgende eindsectie.

Werking

  • Deze functie is ook te activeren met de toetscombinatie Ctrl + E.

  • Deze functie zoekt de volgende eindsectie.

  • Na het bereiken van de laatste lege sectie komt de melding 'Geen volgende eindsectie gevonden.' naar voren.