Afbreken

Functie

Afbreken van het huidige commando.

Opmerkingen

  • Wanneer het commando herhalend is, zoals tijdens het plaatsen van elementen, of wanneer binnen het commando meerdere punten dienen te worden ingevoerd, zoals bij roteren, dan is de werking afhankelijk of er reeds punten zijn ingevoerd.

    • Is dit het geval, dan worden de reeds ingevoerde punten 'vergeten' en wordt weer gestart bij het eerste punt.

    • Is dit niet het geval, dan wordt het commando volledig afgebroken en wordt weer teruggekeerd naar het selecteren van elementen.