Opslaan view

View, viewprofiel of standpunt/kijkdoos

Functie Opslaan view

De actuele viewparameters in een view opslaan tijdens het bewerken van een tekening.

Werking

  • De bestandsselector verschijnt waar de naam van het view kan worden ingevuld.

  • Wanneer de huidige view een uitsnede heeft dan wordt deze als uitgangspunt genomen voor de te berekenen modeluitsnede.

  • Wanneer nog geen uitsnede is gedefinieerd, dan wordt als uitsnede de omhullende rechthoek om de kijkdoos gekozen. In walk mode wordt het huidige schermvenster hiervoor gebruikt.

  • Vervolgens dient de schaal van de view te worden vastgelegd.

  • Op dat moment kan ook de uitsnede worden aangepast door een fragment te trekken.

  • Ook kan een afwijkend aangrijpingspunt van de view worden aangewezen. Standaard staat het aangrijpingspunt op de oorsprong van de tekening. Dit punt is van belang voor het onderling uitlijnen van geplaatste views op een plot.

  • Afsluitend worden de actuele viewparameters in de view opgeslagen.

Opmerkingen

  • Views worden geladen met het commando Laden view in de BIM-werkbalk.

  • Wanneer een view al bestaat en reeds annotatie-elementen voor de viewopmaak bevat, dan blijven deze behouden.

  • We adviseren om de uitsnede van een view altijd zoveel mogelijk te laten overeenkomen met de uiteindelijke maat op de plot (in het geval dat de view op de plot wordt bijgesneden met een rechthoek/veelhoek).