Maatlijn

Functie

 • Een maatcomponent plaatsen.

Component plaatsen

 • Zie de beschrijving van het commando Plaatsen component voor informatie over de componentselector en de eventuele meldingen die kunnen optreden bij het plaatsen van een component.

 • Voer een plaatsingspunt, een richtingbepalend punt en nul of meer controlepunten (te bematen punten) in.

 • Sluit de invoer af met de rechter muisknop.

Definitie en eigenschappen

 • Een maatlijn is een annotatie-element, dat de afstanden tussen een aantal punten, in een bepaalde richting, weergeeft.

 • Een maatlijn wordt gedefinieerd door een plaatsingspunt en 1 tot 120 controlepunten.

 • Het plaatsingspunt bepaalt de richting en de ligging van de maatlijn.

 • De controlepunten bepalen de maten.

 • Ze worden loodrecht geprojecteerd op de lokale X-as van het plaatsingspunt en hoeven dus niet op de maatlijn zelf te liggen.

Opmerkingen

 • Als er geen controlepunten worden ingevoerd, wordt een tweepuntige maatlijn aangemaakt tussen het plaatsingspunt en het richtingbepalende punt.

 • Als er één of meer controlepunten worden ingevoerd, wordt een kettingmaatlijn aangemaakt. De controlepunten worden geprojecteerd en gesorteerd op de lokale X-as, bepaald door het plaatsingspunt en het richtingbepalende punt.

 • Controlepunten kunnen in willekeurige volgorde worden ingevoerd; er ontstaan nooit negatieve maten.

 • Een maatlijn met meer dan twee controlepunten kan met het commando Splitsen gesplitst worden in meerdere maatlijnen met twee controlepunten.

 • Standaard worden maatteksten op de basislijn van een maatlijn afgebeeld, halverwege de meetpunten. Het is mogelijk de teksten achteraf te verplaatsen. Bij het selecteren van een enkele maatlijn worden ook op de teksten grips afgebeeld. Deze kunnen naar iedere gewenste plek versleept worden.

 • Bij het tonen van grips maken stippellijnen duidelijk welke teksten bij welke segmenten horen. Als bij een maatlijn met verplaatste teksten een meetpunt wordt verplaatst, toegevoegd, of gewist, zullen de teksten aan weerszijden van dit punt weer naar de standaardpositie teruggaan.

 • Verplaatsen of roteren van het plaatsingspunt heeft tot gevolg dat de hele maatlijn verplaatst wordt. De controlepunten blijven echter staan en de maten worden opnieuw berekend.

 • De controlepunten kunnen onafhankelijk van elkaar verplaatst worden. Er ontstaan geen negatieve afstanden als de volgorde van punten langs de maatlijn verwisseld wordt.

 • Een maatlijn met slechts één controlepunt is een uitzonderingsgeval. Deze wordt afgebeeld als een tweepuntige maatlijn tussen het plaatsingspunt en het controlepunt.

 • Standaard worden maatteksten op de basislijn van een maatlijn halverwege de meetpunten afgebeeld. Het is mogelijk de teksten achteraf te verplaatsen.