Infiltratie

Functie

Geeft de mate van infiltratie aan die voor een element van toepassing is.

Werking

  • De infiltratiewaarde voor elementen in relevante klassen kan worden ingevuld als een getalwaarde.