Usermenu laden

Functie

Laden van een usermenu of een nieuw usermenu aanmaken.

Werking

  • Selecteer een bestaand usermenubestand of voer een nieuwe bestandsnaam in.

  • Na het invoeren van een nieuwe bestandsnaam, moet worden bevestigd dat het een nieuw aan te maken usermenu betreft.

  • Vervolgens dient het volgnummer van het menu te worden ingevoerd (kies uit 1 t/m 4).

Opmerkingen

  • Wanneer een menu uit een andere pad dan het oude usermenu gekozen wordt, wordt het eerste userpad gelijk aan het nieuwe pad.

  • Het te laden usermenubestand mag niet dezelfde zijn als die van het tweede usermenu.