Maat

Een maatcomponent regelt de verschijningsvorm van een maatlijn. Omdat een maatcomponent ook informatie-eigenschappen bevat is het een component, en geen stijl.

Eigenschappen van de definitie

 • Maatopties: definitie van de verschijningsvorm van de maattekst

  • Verwijzing (code) naar een tekststijl. Deze bepaalt de verschijningsvorm van de tekst

  • Verticale uitlijning van de tekst

  • De factor waarmee de meetwaarde wordt vermenigvuldigd

  • Het aantal getoonde decimalen en of deze in superscript afgebeeld worden

  • Eventuele prefix tekens voor en postfix tekens na de maattekst

 • Grafische opties

  • Verwijzing (codes) naar lijnstijlen voor verschijningsvorm van de basislijn en de aanhaallijnen (beide mogen leeg zijn)

  • Eventuele aanhaallijnverkorting in mm papier.

  • Verwijzing (code) naar een symbool, die op de basislijn de meet­punten aangeeft. Normaal wordt het symbool één keer per meetpunt afgebeeld. Deze kan optioneel ook 'Links en rechts gespiegeld' zijn waarbij het symbool per tussen­liggend punt tweemaal afgebeeld; normaal en gespiegeld. Dit is bedoeld voor het afbeelden van pijlpunten.

Eigenschappen van de plaatsing

 • Een plaatsing heeft dezelfde eigenschappen als een maatlijn.

Opmerkingen

 • In horizontale richting wordt de maattekst standaard gecentreerd, maar de maatteksten kunnen achteraf individueel worden verplaatst.

 • Bij verticaal centreren wordt aanbevolen om in de tekststijl de optie [✓] Achtergrond wissen aan te zetten, zodat de basislijn niet dwars door de maattekst komt te staan.

 • Bij gespiegelde maatlijnen worden de markeringen niet-gespiegeld afgebeeld. In combinatie met een verticaal gecentreerde tekststijl, met de instellingen [✓] Oriëntatie altijd omhoog en [✓] Achtergrond wissen aan, kan men dus maatcomponenten samenstellen die altijd correct worden afgebeeld, ook bij maatlijnen die zijn genest in gespiegelde en verdraaide componenten.