Brandwerendheid

Functie

Geeft aan of en in welke mate een element brandwerend is.

Werking

  • De brandwerendheid voor elementen is met deze schakelaar volgens een standaardreeks te bepalen.