Verdraai volgens elemen + 90 graden

Functie

Optie tijdens het commando Verdraaien: stel het assenstelsel (oorsprong en hoek) in volgens het geselecteerde element, maar tel bij de hoek van het element 90 graden op.

Werking

 • Deze optie kan zich in twee toestanden bevinden:

  • De optie is niet actief.

   • Wanneer de optie wordt gekozen, dan wordt de met een pijl in het tekenveld voorgestelde oorsprong en hoek voor verdraaiing gelijk aan die van het element met 90 graden erbij opgeteld.

   • Deze optie wordt ook actief wanneer op de 'Tab' toets wordt gedrukt terwijl de verdraai optie Verdraai volgens element actief is.

  • De optie is actief.

   • Wanneer de optie wordt gekozen dan wordt de de met een pijl in het tekenveld voorgestelde oorsprong en hoek voor verdraaiing doorgevoerd.

   • Het bevestigen van de voorgestelde verdraaiing kan ook door het aanwijzen van een punt in het tekenveld, zonder dat hierdoor een element wordt geselecteerd.