Wijzig gekromd vlak

Functie

Maken van dubbelgekromde vlakken, op basis van een bovenaanzicht en een vooraanzicht.

Werking

 • Deze functie werkt in nauwe samenhang met de functie Afsluiten gekromd vlak.

 • Uitgangspunt is een type 2-component die één of meer elementen bevat die de vorm van het gekromde vlak beschrijven.

 • Zo'n component moet eerst worden aangemaakt met de gewone Adomi commando's Nieuwe component en Sluiten component en vervolgens in de tekening worden geplaatst. Pas dan kan deze functie worden gebruikt.

 • Activeer Wijzig gekromd vlak en selecteer de te wijzigen component.

 • Wanneer de component al 3D-vlakken bevat, dan worden deze verwijderd, zodat alleen de vormbeschrijvende elementen overblijven.

 • Verander zonodig de vormbeschrijvende elementen.

 • Activeer Afsluiten gekromd vlak om het object te sluiten.

 • Voer de code van de type 4 component in waarmee de gekromde vlakken moeten worden gemaakt (bijvoorbeeld een visualisatiestijl voor shading).

 • Afsluiten gekromd vlak maakt gekromde vlakken aan de hand van de vormbeschrijvende elementen met de opgegeven componentcode.

 • Wanneer het resulterende 3D-object nog niet de juiste vorm heeft, kan bovenstaande cyclus herhaald worden.

Vormbeschrijvende elementen

 • De vormbeschrijvende elementen moeten twee polylijnen, twee veelhoeken, of van ieder type één zijn. Als beide elementen van hetzelfde type zijn, geldt de onderste (in Y-richting) als bovenaanzicht en de bovenste als vooraanzicht. Bij een polylijn en een veelhoek geldt de polylijn altijd als bovenaanzicht.

Opmerkingen

 • Afsluiten gekromd vlak plaatst het gekromde vlak op dezelfde XY-positie in de component als het bovenaanzicht. Het laagste punt van het vooraanzicht krijgt hoogte 0.0 in de 3D-figuur, de rest is hoger.

 • Wanneer het vooraanzicht niet even breed is als het bovenaanzicht, wordt het vooraanzicht opgeschaald.

 • Componenten die met Wijzig gekromd vlak en Afsluiten gekromd vlak zijn gemaakt, moeten niet met de Adomi-commando's Openen component en Sluiten component worden gewijzigd, anders gaan de beschrijvende figuren verloren.