Verdelen en uitlijnen

Functie

Het verdelen en uitlijnen van een reeks elementen.

Werking

 • Maak een selectieset van tussen de 2 en 1000 elementen.

 • Na het aanroepen van deze functie verschijnt er een dialoog waarop u in zowel de X- als de Y-richting een actie kunt instellen. Dit kan een verdelende actie dan wel een uitlijnende actie zijn. Beide richtingen worden in één handeling uitgevoerd. De twee uiterste elementen in beide richtingen markeren het verdeelgebied.

Verdelen

 • 🔘 Geen wijzigingen: in de richting waar deze keuze geactiveerd is zal niets veranderen aan de elementen.

 • 🔘 Links: bij deze keuze wordt gekeken naar alle linkerkanten van de elementen en deze worden gelijkmatig verdeeld. Met andere woorden: de afstand tussen de verschillende elementen van linker- naar linkerzijde is steeds gelijk.

 • 🔘 Gecentreerd: hierbij wordt van ieder element het midden bepaald en dit wordt als basis voor het verdelen gebruikt. De afstand van midden naar midden tussen de elementen is dan steeds gelijk, ongeacht of de breedtes van de elementen onderling verschillen.

 • 🔘 Rechts: bij deze keuze wordt gekeken naar alle rechterkanten van de elementen en deze worden gelijkmatig verdeeld. Met andere woorden: de afstand tussen de verschillende elementen van rechter- naar rechterzijde is steeds gelijk.

 • 🔘 Spatiëring: bij deze optie wordt de tussenruimte tussen de elementen gelijkmatig verdeeld. De afstand van de linkerkant van het ene element naar de rechterkant van het nevenliggende element is steeds gelijk, ongeacht de breedtes van de elementen zelf.

 • 🔘 Boven: bij deze keuze wordt gekeken naar alle bovenkanten van de elementen en deze worden gelijkmatig verdeeld. Met andere woorden: de afstand tussen de verschillende elementen van boven- naar bovenzijde is steeds gelijk.

 • 🔘 Onder: bij deze keuze wordt gekeken naar alle onderkanten van de elementen en deze worden gelijkmatig verdeeld. Met andere woorden: de afstand tussen de verschillende elementen van onder- naar onderzijde is steeds gelijk.

Uitlijnen

 • De uitlijnende acties gaan uit van een bepaald extreem element (element aan een uiteinde van het verdeelgebied), in te stellen bij 'Uitgaande van'.

 • Zowel horizontaal als verticaal kan worden aangegeven hoe de elementen moeten worden uitgelijnd: met gelijke linker- of rechterkanten, gelijke boven- of onderkanten, of gecentreerd in één of beide richtingen.