Wissen

Functie

Het verwijderen van elementen.

Werking

  • De geselecteerde elementen worden verwijderd.