Bestandsbeheer

Als er sprake is van foutmeldingen op het gebied van de diverse bestanden waaruit een Adomi-project is opgebouwd, kan het noodzakelijk zijn om bestandsbeheer toe te passen. Hiervoor wordt standaard het hulpprogramma ArkMaint met Adomi meegeleverd.

Functies ArkMaint

ArkMaint kan diverse onderhoudstaken voor zijn rekening nemen voor bibliotheek- en tekeningbestanden:

 • Adomi-bestanden upgraden naar de meest recente Adomi-versie

 • Adomi-bestanden controleren op geldigheid, om te bepalen of een bestand beschadigd is bij opslag, kopiëren of verzenden

 • Het laden van tekening- en bibliotheekbestanden versnellen door de bestandsomvang te reduceren

 • Eventuele fouten in Adomi-bestanden repareren

ArkMaint biedt hulp als bestanden een van de onderstaande foutmeldingen in Adomi opleveren.

Foutmeldingen bij bestandsproblemen

Melding

Betekenis

Bestand niet van meest recente versie! Upgrade project eerst met ArkMaint!

Deze melding wordt gegeven tijdens het laden van een tekening of projectbibliotheek die gemaakt is met een eerdere versie van Adomi of ARKEY. ArkMaint kan deze geschikt maken voor de meest versie van Adomi. Let op: na een upgrade is openen met een eerdere versie van Adomi of ARKEY niet meer mogelijk. Ons advies is daarom om voorafgaand aan het gebruiken van ArkMaint een reservekopie van het project te maken.

Bestand is ongeldig!

Adomi en de overige hulpprogramma's van Adomi voeren bij het laden van een tekening en bibliotheek automatisch een controle uit op de geldigheid van ieder element. Als deze test problemen oplevert, wordt het bestand niet geladen en volgt deze foutmelding. In dat geval kan ArkMaint meer informatie over de gevonden fouten geven en ze, voor zover mogelijk, repareren.

Componenten gebruikt die niet voorkomen in de projectbibliotheek!

Deze melding wordt soms gegeven bij het laden van een tekening of projectbibliotheek. ArkMaint kan alle componentcodes laten zien die wel in de tekening worden gebruikt, maar niet in de bibliotheek zijn gedefinieerd. Dit biedt de gelegenheid om de componentdefinities alsnog naar eigen inzicht aan te maken, of ervoor te zorgen dat de tekening niet meer naar deze componentcodes verwijst. Als de melding optreedt bij het starten van Adomi via het Startmenu, dan moeten de tekening new.drw en de bibliotheek Adomi.lib in de Adomi-map met ArkMaint gecontroleerd worden. Als de melding bij het starten van een nieuwe tekening optreedt, dan moet de tekening Adomi.drw in de Adomi-map gecontroleerd worden.

Wanneer ongeldige bestanden niet gerepareerd kunnen worden of de problemen blijven terugkeren, neem dan contact op met de afdeling support voor advies.

ArkMaint opstarten

ArkMaint kan worden opgestart door vanuit de Windows Verkenner met de rechtermuisknop te klikken op een Adomi-bibliotheek of -tekening en de actie Check te kiezen. Het betreffende bestand wordt dan direct in ArkMaint geselecteerd.

ArkMaint kan ook worden gestart via het Windows Start-menu. In dat geval moeten na het openen van het programma een of meerdere bestanden geselecteerd worden om te controleren. Alle acties die ArkMaint kan uitvoeren, vinden namelijk plaats op de op dat moment geselecteerde bestanden.

Programmavenster

Na het openen van ArkMaint is het programmavenster zichtbaar, met in de titelbalk Adomi Bestandsbeheer. Het programmavenster heeft een menubalk waarmee de te verrichten acties worden gekozen.

Onder de menubalk is het uitvoergedeelte zichtbaar, waarin de resultaten van de laatste actie worden getoond. Wanneer het rapport langer is dan wat past in het uitvoergedeelte is de hele tekst te bekijken door met de scrollbar de regels op en neer te verschuiven. Onderaan het venster is een statusregel te zien, waarop is te zien of een actie nog in uitvoering, of al voltooid is.

 • Het menu Bestand biedt de mogelijkheid voor het selecteren van een map met Adomi-bestanden, het selecteren van andere Adomi-bestanden, het afdrukken van het uitvoervenster, en het verlaten van het programma.

 • Het menu Actie bevat de acties die op de bestanden kunnen worden uitgevoerd. De volgende acties zijn mogelijk:

  • Alleen controleren: controleer de geldigheid van de bestanden.

  • Upgrade naar meest recente versie: maak de bestanden geschikt om te bewerken binnen de meest recente versie van Adomi.

  • Comprimeren: verwijder alle componenten uit de projectbibliotheek die als gewist staan gekenmerkt en/of alle gewiste elementen uit de tekening. Hierdoor wordt de bestandsomvang kleiner. Een bibliotheek die gecomprimeerd is, is ook geschikt om als hoofdbibliotheek worden aangesloten.

  • Repareren ongeldige bestanden: zie hieronder bij Reparatie.

  • Componenten deblokkeren: deblokkeren van componenten die ten onrechte het kenmerk hebben dat ze geopend zijn. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als de computer of het netwerk uitvalt terwijl er componenten geopend waren.

 • Het menu Help bevat het commando Help, dat deze pagina opent, en het commando Info, dat informatie over het programma ArkMaint toont, waaronder het versienummer.

Kans op veranderde bestanden

De acties Alleen controleren, Upgrade naar meest recente versie, Zet versienummer terug naar 2018 en Componenten deblokkeren zal de bestanden slechts minimaal wijzigen, waardoor er geen gegevens verloren kunnen gaan. Bij de acties Comprimeren en Repareren ongeldige bestanden worden onherkenbare of ongebruikte gegevens gewist, waardoor de bestanden aanzienlijk kunnen veranderen.

Reparatie

Bij het repareren van een bibliotheek wordt uitgegaan van het .CDR-controlebestand dat bij de bibliotheek hoort. Mocht het .CDR-controlebestand niet bij het .LIB-bibliotheekbestand horen, dan kan de bibliotheek beschadigd raken. Als er geen correct .CDR-controlebestand bij de bibliotheek aanwezig is, dan adviseren we om het .LIB-bibliotheekbestand te repareren zonder het .CDR-controlebestand. Bij een niet aanwezig of beschadigd .CDR-controlebestand wordt namelijk automatisch een nieuwe gemaakt. Alle componenten krijgen dan de datum van het .LIB-bibliotheekbestand als aanmaakdatum en de laatst toegevoegde versie van een component wordt de ongewiste versie.

Bij reparatie wordt de bibliotheek niet gecomprimeerd. Met Bibliotheekbeheer kan achteraf een oudere variant terug worden gehaald.

Wanneer er componenten worden verwijderd, raken interne verwijzingen tussen componenten ontregeld. Dit leidt tot vertraging bij het aansluiten van de bibliotheek. Door te comprimeren kan de snelheid worden hersteld. Om precies te weten welke componenten ontbreken, kan het commando Relaties controleren worden gebruikt.

Foutmeldingen kunnen ook betrekking hebben op oude versies van componenten die al gewist zijn, maar nog niet zijn verwijderd uit de bibliotheek. De reparatie maakt geen onderscheid tussen gewiste en niet gewiste componenten.

Als er bestanden worden gerepareerd, worden de originele bestanden altijd bewaard als backup. Bij bibliotheken krijgen de backup .LIB- en .CDR- bestanden als extensie .BIB en .BDR, bij tekeningen wordt de extensie .BRW gebruikt. De backup-bestanden staan in dezelfde map als de originelen. Verwijder deze bestanden niet voordat u zeker weet dat de reparatie geslaagd is, of dat er niets meer te redden valt.

Meldingen bij tekeningreparatie

Melding

Betekenis

Tekening is geldig.

Er zijn geen problemen gevonden bij de controle.

Tekening is succesvol bijgewerkt, er is geen reserve kopie opgeslagen.

Er zijn geen ernstige fouten gevonden. Omdat alleen triviale correcties zijn uitgevoerd op het bestand, kan er geen informatieverlies zijn opgetreden. Het originele bestand is daarom niet bewaard.

Interne Views gerepareerd

De definitie van (sommige) interne views is aangepast.

Aantal gerepareerde elementen: ### - Aantal WEGGELATEN elementen: ### - Percentage van de tekening dat ongeldig is: ##.##% - Er kunnen zichtbare veranderingen optreden in de tekening - Oude tekening is opgeslagen als XXXXXXXX.BRW

Een aantal elementen bevatte ernstige fouten en daarom zijn deze gerepareerd of verworpen. Hoe kleiner het getal bij Percentage of the drawing that was invalid is, hoe kleiner de schade was. Controleer de gerepareerde tekening visueel grondig op verdwenen details. Gerepareerde elementen zullen soms zichtbaar anders zijn, maar niet altijd.

Verkeerd tekening versie nummer! Kan deze tekening niet repareren.

Alleen tekeningen van versie 2.0 tot en met de huidige versie kunnen worden gecontroleerd en gerepareerd. Het versienummer wordt uitgelezen uit het begin van het bestand.

Meldingen bij bibliotheekreparatie

Melding

Betekenis

Bibliotheek is geldig.

Er zijn geen problemen gevonden bij controle.

Aantal gerepareerde elementen: # - Aantal WEGGELATEN componenten: # - Aantal WEGGELATEN elementen # - Oude bibliotheek afmeting: ##### - Nieuwe bibliotheek afmeting: ##### - ercentage van de bibliotheek dat ongeldig is: ##.##% - Componenten die genoemd zijn in het fout-bestand kunnen zichtbaar veranderd zijn.

Dit overzicht geeft een indicatie van de hoeveelheid fouten in de oude bibliotheek en de grootte van het informatieverlies. Hoe kleiner het getal bij Percentage of the library that was invalid is, hoe kleiner de schade was. Als er elementen gerepareerd of verwijderd zijn, dan wordt er gewaarschuwd dat de componenten die in het foutrapport genoemd worden zichtbaar veranderd kunnen zijn. Controleer in dat geval de gewijzigde componenten aan de hand van het foutrapport.

Bibliotheek was ernstig beschadigd! VERWIJDER DE RESERVE KOPIE NIET! Als de bibliotheek niet correct is gerapareerd, probeer dan het volgende: Kopieer de reserve kopie naam.BIB naar bijvoorbeeld TEST.LIB, zonder het BDR/CDR-bestand. Repareer dit bestand en vergelijk zorgvuldig de resulaten.

Deze melding kan optreden als de relatie tussen het .CDR- en het .LIB-bestand verstoord is, zonder dat de .CDR-file volledig ongeldig is. Dit zou gekomen kunnen zijn doordat het .LIB-bestand gedeeltelijk overschreven is. Het kan dan beter zijn ArkMaint te dwingen een nieuw .CDR-bestand aan te maken, door alleen een .LIB-bestand te openen zonder het bijbehorende .CDR-bestand. Het nieuw gemaakte .CDR-bestand bevat dan alleen de componenten waarvan het referentiepunt onbeschadigd is. Een negatief effect van deze werkwijze is dat alle nog geldige elementen in het .LIB-bestand terechtkomen, in de definitie van de laatste voorgaande component met een geldig referentiepunt. Om zoveel mogelijk geldige componenten te redden, kunnen eventueel de resultaten van het repareren met en zonder originele .CDR-file handmatig gecombineerd worden.

In component [X] : Gerepareerd elem. # Type: Y

Een element type Y had ongeldige kenmerken en is geldig gemaakt. X: code van componentdefinitie waarin het foute element zat. #: volgnummer van element in de definitie.

In component [X] : WEGGELATEN elem. # Type: Y

Een element type Y is volledig verwijderd, omdat er geen geldig element van gemaakt kon worden.

In component [X] : Referentie Punt moet hernoemd worden van [Z]

De code bij het referentiepunt was Z, maar is veranderd in X omdat dat de code uit de CDR-file is, waarmee de component wordt geselecteerd.

In component [X] : Referentie Punt moet toegevoegd worden

Er is een referentiepunt toegevoegd, omdat de definitie van component X niet begon met een referentiepunt.

In component [X] : Bij index # Slecht "data block" weggelaten!

In de componentdefinitie staan volledig ongeldige gegevens, die worden overgeslagen. Dit kan optreden als bestanden gedeeltelijk verschreven zijn door bijvoorbeeld problemen met diskcache software, defecte hardware, het terughalen van gewiste bestanden, werken met te weinig file-handles.

Component [X] : Is compleet weggelaten! (verkeerde "header" in LIB)

Dit is hetzelfde probleem als hierboven. De definitie was vanaf het begin ongeldig, daarom is de hele component verwijderd uit de bibliotheek.

Component [X] : Is compleet weggelaten! (negatieve afmeting in CDR)

De component is verwijderd uit de bibliotheek, omdat de verwijzing vanuit de .CDR-file niet in orde was. In het algemeen zal ArkMaint eerst een nieuwe .CDR-file aanmaken als dit probleem optreedt.

Algemene meldingen

Melding

Betekenis

Kan bestand(en) niet openen voor X!

Dit duidt op netwerkproblemen, bijvoorbeeld het ontbreken van schrijfrechten in de map van de geopende bestanden.

Niet genoeg vrije schuifruimte om een nieuwe tekening te maken!

Er wordt getest of de vrije schijfruimte tenminste even groot is als het te repareren bestand. Als er onvoldoende ruimte is, volgt deze melding.

Er is een schijffout opgetreden, reparatie kan niet afgemaakt worden!

Deze melding is meestal het gevolg van een schrijffout, bijvoorbeeld door een 'bad sector', of doordat de (netwerk)schijf vol is.