Onderdelenmode

Functie

Elementen binnen een samenstelling op een tekening tijdelijk als losse elementen beschouwen, zodat de individuele eigenschappen van de elementen ingesteld kunnen worden.

Werking

  • Door de knop aan te zetten, kunnen de elementen binnen samenstellingen los geselecteerd en bewerkt worden.

  • Verschillende andere mogelijkheden (zoals verplaatsen) zijn op dat moment niet mogelijk. Om binnen samenstellingen dergelijke commando's uit te kunnen voeren, is de onderdelenmode niet geschikt. Het samengestelde component moet dan geopend worden voor bewerking.

Opmerkingen

  • Binnen het commando Verdraaien kan het zinvol zijn om de onderdelen-mode in te schakelen als een element binnen een samenstelling gebruikt moet worden om de verdraaiingshoek of de nieuwe oorsprong te bepalen.

  • Bij het sluiten van een tekening, zal de onderdelenmode standaard uitgeschakeld worden.