Hoofdbibliotheek

Functie

Het aansluiten van een hoofdbibliotheek.

Werking

  • Selecteer een bestaande hoofdbibliotheek in de Windows Verkenner.

Opmerkingen

  • De map waarin de gekozen hoofdbibliotheek staat, wordt de hoofdmap.

  • Als in de hoofdmap een arceringstabel aanwezig is met dezelfde naam als de aan te sluiten hoofdbibliotheek, dan wordt deze arceringstabel automatisch geladen.

Meldingen

Melding

Betekenis

Hoofdbibliotheek is niet aangesloten, eerst in ARKULIB comprimeren!

Een bibliotheek kan niet als hoofdbibliotheek aangesloten worden als deze niet gecomprimeerd is. Met het commando Bibliotheek beheren kan een bibliotheek gecomprimeerd worden.