Zoek dubbel

Functie

Opsporen en wissen van identieke elementen in een tekening.

Werking

  • Elementen zijn identiek als ze gelijke elementtypen, attributen en plaatsingspunten hebben. Ze kunnen ontstaan bij een kopieer- of repeteeractie, waarbij per ongeluk een verplaatsingsvector met lengte 0 is ingevoerd. Dubbele elementen vertragen de tekensnelheid.

  • Als er vooraf elementen zijn geselecteerd, dan wordt alleen binnen de selectieset gezocht naar dubbele elementen.

  • Was er niets geselecteerd, dan wordt in de hele tekening naar dubbele elementen gezocht.

  • Wanneer bij het zoeken inderdaad dubbele elementen worden gevonden, dan zijn deze na afloop van het zoeken geselecteerd.

Opmerkingen

  • Alleen zichtbare elementen worden gecontroleerd. Om zeker te zijn dat alle elementen in de tekening gecontroleerd worden dient men eerst alle lagen aan te zetten, zichtbaar nivo en aspect op 0 te zetten, de kijkdoos uit te schakelen en de kijkdooshoogte maximaal te zetten.

  • Naarmate de tekening complexer is, neemt de zoektijd meer dan recht evenredig toe. Het aantal vergelijkingen dat moet plaatsvinden stijgt namelijk kwadratisch met het aantal elementen.

  • De functie kijkt niet binnen componentdefinities. Men kan wel binnen een actief component zoeken.

  • De functie beschouwt twee objecten als identiek als het gelijke objecten zijn met gelijke eigenschappen en ze binnen een marge van 1 mm van elkaar in de tekening geplaatst zijn.