U-waarde

Functie

Geeft aan of welke U-waarde (isolatiewaarde) voor een element van toepassing is.

Werking

  • De U-w
    aarde voor elementen in relevante klassen kan worden ingevuld als een getalwaarde, in W/(m^2/K).