Batch export

Functie

 • Het definiëren van een verzameling tekeningen zodat deze in één keer kunnen worden geëxporteerd.

 • Het starten van de export van een voorgedefinieerde verzameling tekeningen.

Dit commando kan voor het (regelmatig) exporteren van een verzameling tekeningen worden gebruikt. Binnen dit commando kan een lijst van te exporteren tekeningen worden gedefinieerd. Bij iedere tekening kan daarbij een aantal export eigenschappen worden vastgelegd:

 • het te gebruiken exportprofiel

 • de bestandsnaam van het exportbestand

 • eventueel welke arceringstabel dient te worden aangesloten tijdens de export. Een dergelijke tekeninglijst kan worden opgeslagen als extern bestand (met bestandsextensie .XDS) en kan ook weer worden geladen. Vervolgens kan het exporteren van een tekeninglijst in één keer zonder verdere tussenkomst van de gebruiker worden uitgevoerd.

Toevoeginstellingen

 • Deze instellingen bepalen welke exporteigenschappen een tekening standaard krijgt op het moment dat deze wordt toegevoegd aan de tekeningenlijst.

 • Standaard profiel: naam van het te gebruiken exportprofiel.

 • Uitvoermap: map waarin het bestand moet worden aangemaakt. Wanneer deze niet is ingevuld dan is het standaard de map van de tekening. Het bestand krijgt standaard altijd de naam van de tekening.

 • Arceringtabel: naam van de arceringstabel die aangesloten dient te worden voordat de tekening geëxporteerd wordt. Wanneer deze niet is ingevuld dan is het standaard de arceringstabel waarmee de tekening is opgeslagen.

 • Wanneer de knop [Toevoegen] wordt ingedrukt, dient een tekeningbestand te worden geselecteerd. Vervolgens wordt deze aan de lijst toegevoegd volgens de Toevoeginstellingen. Let op: deze tekening dient uit dezelfde map of een submap van de projectbibliotheek te komen.

 • Met de knop [Verwijderen] kan de in de lijst geselecteerde tekening uit de tekeningenlijst worden verwijderd.

Details

 • Hiermee kunnen de exporteigenschappen van de in de lijst geselecteerde tekening worden aangepast.

 • ARKEY tekening: naam van de te exporteren Adomi-tekening.

 • Uitvoerbestand: naam van het aan te maken exportbestand. Wanneer geen map is gedefinieerd, dan wordt de map van de tekening gebruikt. Met de knop [...] kan een map worden geselecteerd.

 • Export profiel: naam van het te gebruiken exportprofiel. Deze bepaalt ook het bestandsformaat waarnaar geëxporteerd wordt.

 • Arceringtabel: naam van de arceringstabel die aangesloten dient te worden voordat de tekening geëxporteerd wordt. Wanneer deze niet is ingevuld dan is het standaard de arceringstabel waarmee de tekening is opgeslagen.

Uitvoeren

 • Met de knop [Laden] kan een reeds opgeslagen lijst tekeningen met bijbehorende exportinstellingen worden geladen. Een dergelijk bestand heeft de bestandsextensie .XDS.

 • Met de knop [Opslaan] kan de huidige tekeningenlijst met bijbehorende exportinstellingen worden opgeslagen in een extern bestand, zodat deze later weer geladen kan worden. Een dergelijk bestand heeft de bestandsextensie .XDS.

 • Met de knop [Start] wordt de export van de huidige tekeningenlijst met bijbehorende exportinstellingen gestart. Wanneer tijdens het exporteren fouten worden geconstateerd, dan worden deze na het uitvoeren van de export van alle tekeningen getoond in een apart venster.

 • Met de knop [Sluiten] verlaat u de dialoog zonder een export uit te voeren.