Relaties controleren

Functie

Dit commando toont onder meer welke componenten, stijlen, referentietekeningen, views, tekstblokken, texturen en arceringstabellen niet gevonden kunnen worden. Verder toont het welke componenten niet met het juiste elementtype zijn aangeroepen. Ook wordt de bibliotheek gecontroleerd op recursieve componenten.

Werking

  • De resultaten van de controle worden weergegeven in een venster.

  • Het commando test de volgende relaties: Referentietekeningen, Views, Arceringstabellen, Tekstblokken, Texturen in tekening, Texturen in visualisatiestijlen en de Gebruikte componenten en stijlen.

  • Verder wordt gecontroleerd of alle componenten met het juiste type aangeroepen en of geen componenten indirect naar zichzelf verwijzen (recursieve componenten).