Laden view

Functie

Alle viewparameters uit een view overnemen tijdens het bewerken van een tekening.

Werking

  • Bij het aanwijzen van de knop op de BIM-werkbalk, verschijnt de bestandsselector waar de naam van de view kan worden geselecteerd.

  • Ook kan via het snelmenu een view uit de huidige tekeningmap en uit de map van de projectbibliotheek worden geselecteerd.

  • Vervolgens worden de viewparameters uit de view overgenomen.

Opmerkingen

  • Views worden gedefinieerd met het commando Opslaan view.

  • In plaats van een view (bestand met de extensie .vrw) kan ook een viewbestand van een eerdere versie van Adomi 2016 (.vwf) of een tekeningbestand (.drw) worden gekozen. In het laatste geval wordt de view geladen die actief was toen de tekening werd opgeslagen, inclusief de zichtbare sublagen.