Selecteer plotkader

Functie

Een bepaald plotkader schermvullend afbeelden op het scherm. Zie ook Afdrukken.

Werking

  • De namen van de plotkaders worden in het snelmenu weergegeven.

    • Wanneer tijdens het commando alleen de knop wordt ingedrukt en dus geen naam van een plotkader wordt aangewezen, dan wordt ingezoomd op het eerstvolgende plot.