Extern-eigenschap

De extern-eigenschap geeft aan of een element in de tekening al dan niet extern is.