Veelhoek

Functie

 • Vlakvormig component / stijl als Veelhoek plaatsen.

Component plaatsen

 • Zie de beschrijving van het commando Plaatsen component voor informatie over de componentselector en de eventuele meldingen die kunnen optreden bij het plaatsen van een component.

 • Voer twee of meer punten in en sluit de invoer af met de rechter muisknop.

 • Na minimaal één punt te hebben ingevoerd, kan een cirkelboog of driepuntsboog in de veelhoek worden opgenomen, door het commando Cirkelboog, of Driepuntsboog te activeren.

Definitie en eigenschappen

 • Een veelhoek is een gesloten vlakvormige primitieve, met twee of meer punten, waartussen rechte lijnsegmenten en bogen getekend kunnen worden.

 • Het oppervlak van een veelhoek kan automatisch gearceerd worden.

 • Een veelhoek wordt gedefinieerd door minimaal 2 en maximaal 240 punten.

 • Een veelhoek heeft standaard de eigenschap 'gesloten'. Dit betekent dat tussen het laatste punt en het eerste punt van het element een rechte sluitlijn wordt getekend.

 • Naast gewone hoekpunten kan een veelhoek cirkelbogen, driepuntsbogen en afrondingsbogen bevatten.

 • Ieder boogtype neemt, inclusief begin- en eindpunt, vijf punten in beslag.

 • Wanneer een veelhoek het kenmerk relatief heeft, dan heeft het element naast de punten die de contour vormen nog twee extra punten, namelijk een oorsprong en een hoekbepalend punt.

 • Deze punten staan initieel op het eerste punt van de vorm en kunnen individueel worden aangepast.

 • Wanneer het hoekbepalende punt bovenop de oorsprong staat dan staat de hoek horizontaal, wat betekent dat de hoek niet verder gecorrigeerd wordt.

Opmerkingen

Als er na het invoeren van twee punten wordt afgesloten, wordt de gemaakte veelhoek afgebeeld als een rechthoek, waarbij de twee punten de diagonaal vormen. Zo'n veelhoek met slechts twee punten is een speciaal geval. Deze wordt afgebeeld als rechthoek, met de twee punten als diagonaal tegenover elkaar liggende hoekpunten. Alleen de twee ingevoerde punten zijn gevoelig voor puntselectie, maar op alle vier de hoekpunten en zijden kan gesnapt worden. De rechthoek door de tweepuntige veelhoek is altijd evenwijdig aan het globale assenstelsel. Dit betekent dat de tweepuntige veelhoek van vorm verandert als deze geroteerd wordt en dat deze niet gebruikt kan worden voor het maken van een rechthoek in een verdraaide tekening. Daarom wordt bij plaatsing van een tweepuntige veelhoek in een tekening of in een vormvast component deze veelhoek automatisch omgezet naar een rechthoek. Als een actief lijnvormig of vlakvormig component geopend is, wordt de tweepuntige veelhoek niet aangepast, aangezien deze daarin een speciale betekenis heeft. Achteraf kunnen afrondingsbogen op de hoekpunten van een veelhoek worden aangebracht, met het commando Afronden P.