Plaatsen component

Functie

Het plaatsen van een component of stijl in de tekening.

Werking

  • De werking is identiek aan die van het commando Plaatsen component uit het menu Component.