Kopiëren (stelseldeel)

Functie

Het kopiëren van tekst of (een deel van) het stelsel om op het Windows klembord zetten.

Werking

 • Deze functie is ook te activeren met de toetscombinatie Ctrl + Shift + C.

 • Het is mogelijk om tekst of (een deel van) het stelsel op het Windows klembord te zetten.

 • Dit kan gebruikt worden op het op een andere plaats te plakken.

 • Met Ctrl + C of als tekst geselecteerd is terwijl de functie vanuit het menu wordt aangeroepen, wordt tekst gekopieerd naar het klembord in plaats van een stelseldeel.

 • Als het sectieveld is geselecteerd, dan worden het stelseldeel vanaf de cursor en alle onderliggende objecten op het klembord gezet.

 • Kopiëren behoudt het origineel.

Drag & drop

 • Stelseldelen kunnen ook met drag & drop-functionaliteit worden verplaatst of gekopieerd:

  • De top van het te verplaatsen/kopiëren stelseldeel wordt geselecteerd met de linker muisknop.

  • Deze muisknop moet ingedrukt blijven.

  • De cursor wordt verplaatst naar de gewenste positie in het stelsel.

  • Op de gewenste positie wordt de linkermuisknop losgelaten.

  • Is bij het loslaten de Ctrl-toets ingedrukt, dan wordt het stelseldeel gekopieerd.

  • In het andere geval wordt het stelseldeel verplaatst.

 • Bij het verplaatsen van de cursor wordt gecontroleerd of de positie geldig is.

 • Als dit niet het geval is, dan is dit te zien aan het symbool van de cursor.

 • Het is niet toegestaan om een stelseldeel te verplaatsen of te kopiëren in de richting van de eindpunten van dezelfde tak.

 • Het verplaatste of gekopieerde stelseldeel wordt uitgevouwen getoond.