Plotkadercomponent

Een plotkader component is een speciale variant van het componenttype vormvast/parametrisch. Het plotkader is bedoeld om de maat van een vel papier met bijbehorende kaderopmaak en stempel de definiëren.

Iedere plaatsing van een plotkadercomponent binnen een plot is een individuele pagina. Het component heeft de volgende eigenschappen:

  • Een plotkadercomponent is een vormvast/parameterisch component met een speciale componentcode. Deze code begint namelijk altijd met 'ARKPA'.

  • Een plotkadercomponent heeft altijd twee extra referentiepunten. De rechthoek die gevormd wordt door de referentiepunten bepaalt de papiermaat. Wanneer het component tevens geparametriseerd is dan is het mogelijk om de gebruiker de maat van het kader exact te laten bepalen op het moment van plaatsen. Een niet geparametriseerd kader kan gebruikt worden om een vaste standaard kadermaat te hergebruiken. Bijvoorbeeld een plotkader van A0 liggend met stempels, kaders en renvooien.