Wijzig één eigenschap

Functie

Een enkele eigenschap wijzigen bij de geselecteerde elementen.

Verschil met optiebalk

 • De mogelijkheden komen gedeeltelijk overeen met die van de optiebalk Elementeigenschappen in Adomi, maar deze functie heeft ook andere eigenschappen:

  • De gekozen eigenschap kan voor alle geselecteerde elementen afzonderlijk worden bekeken en gewijzigd.

  • De gekozen eigenschap kan voor alle geselecteerde elementen afzonderlijk automatisch worden aangepast met een bepaalde 'offset'.

  • De gekozen waarde voor een eigenschap kan herhaald worden toegewezen via afzonderlijke selectieacties, zonder dat deze opnieuw hoeft te worden ingevoerd.

Werking

 • Na het activeren verschijnt een dialoog.

 • Kies bij Eigenschap de te wijzigen eigenschap.

 • Kies daaronder de methode van wijzigen:

  • 🔘 Wijzigen: ieder geselecteerd element afzonderlijk tonen en veranderen.

  • 🔘 Vaste waarde: alle geselecteerde elementen dezelfde waarde geven.

  • 🔘 Offset: bij alle geselecteerde elementen de waarde op een bepaalde manier veranderen.

 • Als het soort wijziging Vaste waarde of Offset is, dan wordt na het bevestigen van de dialoog met [OK], een waarde gevraagd.

 • Bij preselectie wordt de functie beëindigd nadat alle geselecteerde elementen zijn aangepast.

 • Bij postselectie kan men echter steeds doorgaan met het selecteren en wijzigen van elementen, tot men op de rechter muisknop drukt. Dan wordt de dialoog weer getoond. Bij afbreken van de dialoog met [Cancel] wordt dan de functie pas beëindigd.

Opmerkingen

 • De wijzigmethode Offset werkt verschillend, afhankelijk van de te wijzigen eigenschap:

  • Bij Index, Laag, Sublaag, Aspect, Referentievlak en Bovenvlak wordt een getal bij de huidige waarde opgeteld. Het offsetgetal kan ook negatief zijn.

  • Bij Tekst en Componentcode werkt het als een 'zoek en vervang', op basis van (deel)teksten. Er worden daarom twee teksten gevraagd.

  • Bij Nivo's wordt de nivoset uitgebreid met de opgegeven nivo's. Negatieve nivo's in de opgegeven set worden uit de nivoset van het element verwijderd.

 • Net als met de Adomi optiebalk Elementeigenschappen kunnen polylijnen en veelhoeken worden omgezet naar type 3- en type 4-componentplaatsingen en vice versa, door het zetten van de Componentcode of de Index.

 • De eigenschap Aantal zijden (kanten) werkt zowel op cirkels als op bogen in polylijnen, veelhoeken, type 3 en type 4-plaatsingen. Bij elementen met meerdere bogen krijgen alle bogen hetzelfde aantal kanten. Let op: driepuntsbogen en afrondingsbogen worden daarbij wel gewijzigd in cirkelbogen.