Klap

Functie

Klapeigenschap van geselecteerde elementen wijzigen of elementen op basis van deze eigenschap selecteren.

Werking

  • Selecteer één of meer vormvaste, parametrische, of schaalbare componentplaatsingen.

  • Bepaal de klaprichting door twee punten in te voeren:

    • zet het tweede punt ruwweg links of rechts van het eerste punt om te klappen om de lokale X-as

    • zet het tweede punt ruwweg boven of onder het eerste punt om te klappen om de lokale Y-as

Opmerkingen

  • Als meerdere elementen zijn geselecteerd, worden ze allemaal gewijzigd.

  • Wanneer een reeds geklapt element met dit commando nogmaals wordt geklapt, dan wordt de oorspronkelijke klapeigenschap eerst gewist, ook al was het geklapt om de andere as.

  • Schaalbare componentplaatsingen kunnen uitsluitend om de lokale X-as geklapt worden.

  • Klappen is ook mogelijk met behulp van de cursortoetsen.