Roteren

Functie

Het roteren van elementen om een rotatiecentrum over een hoek.

Werking

  • Voer een punt voor het rotatiecentrum in, gevolgd door het begin- en eindpunt van de rotatiehoek.

Opmerkingen

  • Na het invoeren van het rotatiecentrum en het beginpunt van de rotatiehoek, wordt een hulpcirkel getoond, met het rotatiecentrum als middelpunt en het beginpunt van de rotatiehoek als straalbepalend punt.

  • Door (herhaald) op de Tab-toets te drukken stappen van de snaphoek worden geroteerd.

  • Ook kan worden gespiegeld door op Shift-Tab te drukken.

  • Bij het invoeren van het eindpunt van de rotatiehoek, zal de automatische snapfunctie ook snijpunten van deze cirkel met andere elementen vinden.

  • Het roteren over een bepaald aantal graden kan door het beginpunt van de rotatiehoek horizontaal, rechts naast het rotatiecentrum aan te wijzen, en het eindpunt numeriek in te voeren, met de schakelaar [✓] Polair aan. Men kan dit ook doen met het commando Repeteren, maar daarbij ontstaat een kopie van het geselecteerde element.

  • Als bij het invoeren van het eindpunt van de rotatiehoek de Ctrl-toets is ingedrukt, wordt een kopie gemaakt van de geselecteerde elementen.

  • Wanneer in preselectie toestand één enkel element met een PCS is geselecteerd, dan kan deze automatisch worden geroteerd in stappen van de automatische snaphoek door op de Tab-toets te drukken.

  • Wanneer tijdens de invoer van het beginpunt van de rotatiehoek een iLine wordt aangewezen dan vormt deze iLine de beginhoek. Wanneer tijdens de invoer van het eindpunt van de rotatiehoek een iLine wordt aangewezen dan vormt deze iLine de eindhoek.

  • Dit commando kan ook worden geactiveerd door de driemaal de Shift-toets een keer in te drukken.