Interactieparameters

Hieronder volgt een opsomming van de interactieparameters die een rol spelen bij het invoeren van punten, het selecteren van elementen en bij overige bediening van het programma, en bij de tekening worden opgeslagen.

Puntinvoer

Deze parameters zijn van belang bij het invoeren van punten:

  • Snapmaat

  • Relatief-schakelaar

  • Polair-schakelaar

  • Rastermaat

Zichtbaarheidschakelaars

Schakelaar

Betekenis

Referentiepunten

Om het bewerken te vergemakkelijken bestaat een speciale schakelaar voor de zichtbaarheid van referentiepunten van elementen. De schakelaar voor referentiepunten geldt alleen voor het beeldscherm, puntmarkeringen worden nooit geplot.

Bewerkingsweergave

Om het bewerken van een model te vereenvoudigen en versnellen kan de schakelaar bewerkingsweergave worden ingeschakeld. Dit heeft de volgende effecten: binnen schaalstijlen wordt dan op het scherm die stijl gekozen die gedefinieerd is bij 'bewerkingsweergave' in plaats van de stijl die hoort bij de doelschaal. Hiermee kan men de weergave versnellen, bijvoorbeeld door een vereenvoudigde arcering, vaste lijntypen in plaats van vrije patronen en standaard lettertypen in plaats van TrueTypes te gebruiken. Ook kan men de constructielijnen gebruiken met een stijl die alleen in bewerkingsweergave zichtbaar is. Wanneer binnen een schaalstijl geen stijl is gedifinieerd bij 'bewerkingsweergave', dan wordt de stijl gekozen die hoort bij de doelschaal.

Referentiepunten: '2D in 3D tonen' en '3D in 2D tonen'

Twee schakelaars om tijdens bewerken de 2D weergave in 3D op het scherm te zien en andersom. Werkt alleen in een onverdraaide tekening. De weergave is in rode lijnen en volarceringen worden weggelaten. De instelling is bedoeld voor makers van componenten.

Arceringen

Deze schakelaar is bedoeld om tijdens het werken tijdelijk de arceringen te verbergen op het scherm.

Projecties tonen

De schakelaar 'projecties tonen' is bedoeld voor het onderdrukken van het projectiemechanisme bij een geopende component.

Protectie lagenset

De protectie lagenset is een verzameling van lagen die beschermd zijn tegen wijzigingen. Alle hoofdlagen, behalve laag 0, kunnen beschermd worden. Een element kan niet meer geselecteerd worden als de hoofdlaag van het element beschermd is. Bij puntinvoer kan wel nog steeds op punten van elementen op beschermde lagen 'gesnapt' worden.