Nieuwe stijl

Functie

Nieuwe stijldefinitie aanmaken, met eventueel een bestaand component als uitgangspunt.

Nieuwe stijl

Na het uitvoeren van het commando Nieuwe component moet allereerst moet bepaald worden of er een nieuwe component, of een nieuwe stijl aangemaakt gaat worden. De beschrijving hieronder laat zien hoe er verder gewerkt moet worden indien voor Stijl is gekozen. Het aanmaken van een Component wordt elders toegelicht. Als Stijl is geselecteerd, moet vervolgens het stijltype gekozen worden, of een reeds bestaande stijl als sjabloon genomen worden.

Sjabloon

  • Bij het gebruik van een sjabloon wordt de nieuwe stijl gebaseerd op een bestaande, waarbij alle eigenschappen worden overgenomen, inclusief de inhoud. Een sjabloon wordt gekozen door direct de code in te typen, of door deze via de stijlselector te kiezen, via de knop [...] naast het codeveld. De sjablooncode wordt automatisch ingevuld als voorafgaand aan het commando de plaatsing van een stijl was geselecteerd.

Type

  • Het sjabloonveld kan ook worden leeggelaten, dan moet wel het type van de nieuwe stijl worden geselecteerd. Bij gebruik van een sjabloon bevat dit veld het type van de sjabloonstijl.

Code

  • Als laatste wordt de code voor de nieuwe stijl ingevuld. De knop [...] naast het codeveld kan worden gebruikt om met de selector een geschikte niet gebruikte code te zoeken. Wanneer een bestaande code wordt ingetypt wordt de achtergrond van het invoerveld rood en kan niet op [OK] worden gedrukt.

Vervolgens worden de attributen van de stijl gedefinieerd. Voor ieder stijltype is er een apart dialoogscherm:

Opmerkingen

Dat er een stijl of component actief is wordt aangegeven door een rode driehoek bij het Adomi-logo op de optiebalk. Verder staat de componentcode tussen vierkante haken in de titel van het Adomi-venster achter de tekeningnaam.

Meldingen

Melding

Betekenis

Er is al een component actief! Doorgaan?

Meerdere componenten kunnen tegelijkertijd actief zijn. Nieuwe elementen worden toegevoegd aan het component dat het laatst actief is gemaakt. Wanneer gestapeld actief maken niet gewenst is, sluit dan eerst de actieve componentdefinitie af, met het commando Sluiten component.