Geen verdraaiing

Functie

Optie tijdens het commando Verdraaien: stel het assenstelsel (oorsprong en hoek) gelijk aan die van het globale assenstelsel.

Werking

  • Een eventuele verdraaiing wordt ongedaan gemaakt door het assenstelsel (oorsprong en hoek) gelijk te zetten aan die van het globale assenstelsel.

  • Vervolgens wordt het commando Verdraaien afgesloten.