Opslaan als

Functie

Tekening opslaan onder dezelfde naam, of onder een andere naam binnen het huidige project.

Werking

  • Voer een bestandsnaam in.

  • Bij bevestiging van de standaardwaarde wordt de tekening onder dezelfde naam opgeslagen, anders wordt deze onder de nieuwe naam opgeslagen.

Opmerkingen

  • Om tekeningen extra snel te openen tijdens het starten van Adomi kan gebruik gemaakt worden van een extracache bestand op schijf. Zie hiervoor Tekening extra snel openen en Performance/snelheid optimaliseren.

  • Bij opslaan onder een andere naam, werkt Adomi hierna verder met de tekening onder de nieuwe naam.

  • De bij de tekening horende database wordt geactualiseerd en opgeslagen. Als de tekening onder een andere naam wordt opgeslagen, wordt van de tekening een kopie gemaakt.

  • Het bestand dat tijdens dit commando wordt overschreven kan in bepaalde situaties worden teruggehaald. Zie hiervoor Automatische backup van wijzigingen.

Meldingen

Melding

Betekenis

Opslaan met tekeningnaam 'new' kan niet!

Een tekening kan niet onder de naam "NEW" worden opgeslagen.

Tekening is al in gebruik op netwerk!

Overschrijven van een tekening die op dit moment door een andere gebruiker geladen is, is niet mogelijk.

Pad mag niet veranderd worden!

De tekening moet in dezelfde map staan als de aangesloten projectbibliotheek of in een submap ervan.

Onmogelijk! Er is een component actief!

Het commando wordt afgebroken. Met Sluiten component kan de actieve componentdefinitie worden opgeslagen.

Bestand bestaat al! Overschrijven?

Deze vraag verschijnt, indien de naam van een reeds bestaande tekening wordt ingevoerd. Bij een bevestigend antwoord wordt de tekening onder de geselecteerde of ingevulde naam opgeslagen. De reeds bestaande tekening wordt daarbij onherroepelijk overschreven. Wanneer het bestand dat tijdens dit commando wordt overschreven een tekening is dan kan deze in bepaalde situaties worden teruggehaald. Zie hiervoor Automatische backup van wijzigingen. Bij een ontkennend antwoord verschijnt opnieuw de vraag om een bestandsnaam.