Optiebalk Elementeigenschappen

Functie

Informatie opvragen, eigenschappen van elementen wijzigen en elementen selecteren op basis van eigenschappen.

Werking

  • Wanneer een of meerdere elementen zijn geselecteerd, dan worden de commando's in deze optiebalk gebruikt om eigenschappen van de geselecteerde elementen te wijzigen.

  • Wanneer de commando's geactiveerd worden met ingedrukte Ctrl-toets, dan worden elementen in de tekening geselecteerd op basis van te selecteren eigenschappen van elementen.

  • Wordt de toetscombinatie Ctrl + F1 gebruikt, dan wordt eveneens een zoekfunctie geactiveerd. In het invoerveld kan informatie worden ingevoerd die Adomi gaat zoeken in de tekening, in de eigenschappen van componenten: GUID, fabrikantnaam, productlijn, bestelcode, componentnaam, IFC-entiteit, materiaal en componentomschrijving. Elementen waarin de zoektekst wordt gevonden, zijn na afloop van het commando geselecteerd.

  • Als er geen selectie actief is, dan wordt de optiebalk gebruikt om de maakparameters voor nieuw te plaatsen elementen in te stellen. Deze ingestelde waarden worden overgenomen door elementen die geplaatst worden.

  • De zichtbaarheid van de eigenschappen rechts van de Zoek-knop kan geregeld worden door de optiebalk naar keuze uit te breiden via het commando Aanpassen.

Commando's

Sneltoets

Commando

Functie

F2

Elementtype

Wijzigen van elementgebonden eigenschappen van geselecteerde elementen of selecteren van elementen op basis van hun elementtype.

F3

Diepte

Het kenmerk diepte van de geselecteerde elementen wijzigen of selecteren van elementen op basis van hun diepte.

F4

Code

Code van geselecteerde elementen wijzigen of zetten of selecteren van elementen op basis van hun componentcode.

F5

Referentievlak

Referentievlak van geselecteerde elementen wijzigen of selecteren van elementen op basis van hun referentievlak.

F6

Bovenvlak

Bovenvlak van geselecteerde elementen wijzigen of selecteren van elementen op basis van hun bovenvlak.

F7

Laag

Laag van geselecteerde elementen wijzigen of selecteren van elementen op basis van hun laag.

F8

Nivoset

Nivoset van geselecteerde elementen wijzigen of selecteren van elementen op basis van hun nivoset.

F9

Aspect

Aspect van geselecteerde elementen wijzigen of selecteren van elementen op basis van hun aspect.

Klap

Klapeigenschap van de geselecteerde elementen instellen.

Spiegel

Spiegeleigenschap van de geselecteerde elementen instellen.

Relatief

Relatief-eigenschap van de geselecteerde elementen instellen.

Zoek

Werking van de optiebalk aanpassen: of wijzigen van elementeigenschappen of het selecteren op eigenschappen.

Naam

Naam van het geselecteerde element op instantieniveau instellen, voor export naar IFC.

Klasse

IFC-klasse van de geselecteerde elementen instellen.

Systeem

Elementen toewijzen aan (sub)systemen en ruimtes toewijzen aan (sub)zones.

Dragend

Dragend-eigenschap van de geselecteerde elementen instellen.

Extern

Extern-eigenschap van de geselecteerde elementen instellen.

Brandwerendheid

Brandwerendheid-eigenschap van de geselecteerde elementen instellen.

Geluidwerendheid

Geluidwerendheid-eigenschap van de geselecteerde elementen instellen.

Infiltratie

Infiltratie-eigenschap van de geselecteerde elementen instellen.

U-Waarde

U-Waarde van de geselecteerde elementen instellen.

Onderdelen-mode

Elementen binnen een samenstelling tijdelijk als losse elementen beschouwen, zodat de individuele eigenschappen van de elementen ingesteld kunnen worden.