3D-lijn

Functie

  • 3D-lijn plaatsen.

Component plaatsen

  • Zie de beschrijving van het commando Plaatsen component voor informatie over de componentselector en de eventuele meldingen die kunnen optreden bij het plaatsen van een component.

  • Een 3D-lijn is een lijnvormige primitieve met twee punten. Het beginpunt en eindpunt kunnen een verschillende hoogte hebben.

  • Het is niet zinvol dit element te gebruiken voor tweedimensionaal tekenwerk, omdat een enkel lijnstuk even goed door een polylijn met twee punten voorgesteld kan worden.

  • Een 3D-lijn wordt gedefinieerd door een beginpunt en een eindpunt.

Opmerkingen

  • De hoogte van het beginpunt is het referentievlak van het element.

  • De hoogte van het eindpunt is het bovenvlak.

  • De 3D-lijn wordt dus geen vlakvormig element door het bovenvlak op te tillen, zoals bijvoorbeeld de polylijn.