Naar voorgrond

Functie

Elementen, qua zichtbaarheid op scherm, vóór anderen plaatsen.

Werking

  • Bij preselectie zal de functie alle geselecteerde elementen naar de voorgrond plaatsen.

  • De volgorde die de elementen binnen de selectieset hadden blijft gehandhaafd.

  • Heeft u van tevoren geen elementen geselecteerd, dan vraagt de functie om elementen stuk voor stuk te selecteren, die vervolgens ook stuk voor stuk naar de voorgrond worden gehaald.

  • Deze functie is handig bij onder andere gebruik van afdekvlakken of andere volarceringen.

  • Als er een actief component is, dan kunt u alleen elementen binnen dat actieve component naar de voorgrond halen.