Viewcomponent

Een viewcomponent is een speciale variant van het componenttype vormvast/parametrisch. Een viewcomponent is bedoeld om een view te definiëren door middel van een element in de tekening. Hierbij bepaalt de componentplaatsing de uitsnede/kijkdoos van de view, waarbij de elementen binnen de componentdefinitie een weergave van de view in de tekening bevat (bijv. lijnen, pijlen en teksten op de plek van een snede of detail in de tekening). Tevens verwijst het viewcomponent naar een viewprofiel voor de instellingen van de viewparameters.

Eigenschappen

 • Een componentcode: een viewcomponent gedraagt zich als een component van het vormvast/parametrisch, maar met een speciale componentcode. Deze code begint namelijk altijd met 'ARKVW'.

 • De naam van het viewprofiel waarnaar wordt verwezen (in plaats van de componentomschrijving)

 • Referentiepunten: een viewcomponent heeft altijd twee extra referentiepunten. De rechthoek die gevormd wordt door de referentiepunten, in combinatie met de plaats en hoek van de plaatsing bepaalt de kijkdoos en de uitsnede van de view. Wanneer het component tevens geparametriseerd is dan is het mogelijk om de gebruiker de maat van het kader exact te laten bepalen op het moment van plaatsen. Een niet geparametriseerd kader kan gebruikt worden om een vaste standaard kadermaat te hergebruiken. Bijvoorbeeld een standaardkader dat netjes past binnen een AO gecorrigeerd met stempels, kaders en renvooien binnen de plot.

 • Hoogte: een viewcomponent is altijd geparametriseerd in de hoogte: het referentie- en bovenvlak van de plaatsing bepalen de kijkdooshoogte van de view.

Wanneer het component geopend is dan kan bij het element referentiepunt de eigenschappen worden vastgelegd:

 • de omschrijving van het component bevat de naam van het viewprofiel. De omschrijving moet dus wel een geldige bestandsnaam vormen en mag geen ongeldige tekens bevatten.

 • type viewcomponent:

  • horizontaal 2D: voor een 2D plattegrond/detail

  • horizontaal 3D: voor een 3D plattegrond/detail met berekende snede

  • verticaal 3D: voor een aanzicht/snede/detail in aanzicht

 • de schaal van de view (deze zal vaak gelijk zijn aan de doelschaal van het bijbehorende viewprofiel, maar kan eventueel afwijkend zijn).

Wanneer vanuit een geopende view of een geopende plot met een geselecteerde viewplaatsing de bijbehorende modeltekening wordt geladen dan wordt automatisch de bijbehorende componentplaatsing van het viewcomponent geselecteerd.