Numeriek

Functie

De coördinaten van een punt numeriek invoeren.

Werking

 • Wanneer de schakelaar [✓] Polair uitstaat, dan worden de punten in een cartesisch assenstelsel ingevoerd, dus met een X- en een Y-coördinaat.

 • Wanneer de schakelaar [✓] Polair</che k>< aanstaat dan worden de punten in een polair assenstelsel ingevoerd, dus met een hoek en een straal.

 • De schakelaar Relatief</check< bepaalt of de coördinaten relatief (ten opzichte van het laatst aangewezen punt) of absoluut (ten opzichte van de oorsprong van de tekening) worden ingevoerd.

 • Door op één van de knoppen achter de invoervelden te drukken, kan de betreffende waarde uit de tekening worden gehaald:

  • Bij X en Y door een punt aan te wijzen

  • Bij Hoek door een hoek in te voeren middels het middelpunt, de beginhoek en de eindhoek van een boog aan te wijzen.

  • Bij Afstand door een lengte aan te geven door twee punten in te voerenwaaruit de afstand wordt berekend

Opmerkingen

 • Wanneer de schakelaar [✓] Automatisch polair bij numeriek (zie Aanpassen) aanstaat en wanneer vervolgens de optie Numeriek wordt gebruikt, geldt het volgende:

  • Als op het moment van het activeren van de optie een modellijn wordt aangewezen die door het relapunt gaat (iLine die rood oplicht), dan wordt de hoek van deze lijn genomen en wordt automatisch de [✓] Polair schakelaar tijdelijk aangezet. De aangewezen hoek en afstand worden dan automatisch ingevuld, zodat alleen nog een waarde voor de afstand hoeft te worden ingevuld.

  • Bij de constructie-opties Horizontaal, Verticaal, Loodrecht en Parallel gaat Adomi dan altijd over naar polair bij numeriek invoeren.

  • Wanneer binnen de dialoog van numerieke invoer geschakeld wordt naar polaire invoer dan wordt automatisch de hoek en afstand gevuld met de waarde die de kruisdraad had op het moment dat numerieke invoer geactiveerd werd. Wanneer vervolgens de [✓] Polair-schakelaar weer wordt uitgezet dan verschijnt automatisch de XY-positie van de kruisdraad.

  • Schakelen van de [✓] Polair-schakelaar tijdens numerieke invoer kan met de toetscombinatie Alt-P, en schakelen van de [✓] Relatief-schakelaar met Alt-R.