Punten en coördinaatsystemen

De meest elementaire bouwstenen van Adomi-elementen zijn punten en plaatsingscoördinaatsystemen.

Punten

Punten hebben een X- en een Y-coördinaat. De hoogte, of Z-coördinaat, wordt in Adomi niet per punt vastgelegd, maar per element (zie Hoogte-eigenschappen).

Adomi gaat er vanuit dat coördinaten in millimeters worden ingevoerd. Het staat de gebruiker vrij een andere relatie met echte wereldmaten te leggen, maar bepaalde maten zullen dan niet kloppen. Zo is de schermschaal niet meer (bij benadering) gelijk aan de werkelijke schaal. Ook zijn de door Adomi berekende lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten dan niet in meters, vierkante meters en kubieke meters, zoals het programma aangeeft.

De maximaal toegestane coördinaten zijn +/- 16.000.000 (16 kilometer) in de X- en Y-richting, in het globale assenstelsel. Coördinaten worden opgeslagen in exponentiële notatie, met een nauwkeurigheid van 7 significante cijfers voor de mantisse. Concreet betekent dit dat punten die in de buurt van de absolute oorsprong van de tekening liggen tot op een miljoenste millimeter nauwkeurig zijn en dat punten op een afstand van 1 kilometer van de oorsprong tot een tiende millimeter nauwkeurig zijn. Omdat de nauwkeurigheid minder wordt naarmate punten verder van de oorsprong liggen, is het aan te raden om een model altijd rond de absolute oorsprong op te bouwen. Coördinaatsystemen die hun oorsprong op honderden kilometers afstand hebben zijn in Adomi niet rechtstreeks bruikbaar.

Afstanden in papiermaat of in wereldmaat

Binnen bepaalde objecten kunnen afstanden naar keuze in papiermaat of in wereldmaat worden vastgelegd. Een afstand in wereldmaat betekent dat de afstand in millimeters model is (net als bij punten). Papiermaat wil zeggen dat de afstand in millimeters papier wordt vastgelegd.

Een voorbeeld is de onderlinge afstand tussen twee arceerlijnen. Is deze in papiermaat is vastgelegd, dan zal bij het afdrukken de onderlinge afstand op papier bij iedere afdruk, onafhankelijk van de plotschaal, hetzelfde zijn. Is deze afstand echter in wereldmaat vastgelegd dan zal de niet de onderlinge afstand maar het aantal arceerlijnen bij iedere afdruk, onafhankelijk van de plotschaal, hetzelfde zijn.

Plaatsingscoördinaatsystemen (PCS)

Een plaatsingscoördinaatsysteem, afgekort PCS, is een lokaal assenstelsel. Een PCS bestaat uit een plaatsingspunt en een plaatsingsrichting. Het plaatsingspunt is de oorsprong van het systeem, de plaatsingsrichting is de richting van de X-as van het systeem. De plaatsingsrichting wordt ingevoerd met een richtingbepalend punt.

Een PCS wordt weergegeven op het beeldscherm met een klein driehoekje, met een hoekpunt op het plaatsingspunt en daar vanuit één been in de richting van de locale X-as van het stelsel en één been in de richting van de locale Y-as. Een PCS kan gespiegeld zijn ten opzichte van het globale assenstelsel.

Niet alle Adomi-elementen hebben een PCS. De volgende elementen hebben wel een PCS: tekst, referentietekst, maatlijn, referentieview en componentplaatsingen van type symbool, schaalbaar, vormvast, en lijnvormig.

Geklapt PCS

Bij vormvaste, parametrische en schaalbare componentplaatsingen (types 1 en 2) kan het PCS geklapt zijn. Klappen komt overeen met het 90 graden roteren om de lokale X- of Y-as van het PCS.

Wanneer een PCS is geklapt om de X-as, wijst de locale Y-as in de richting van de globale Z-as.

Bij een geklapt component worden de elementen in de component 'van opzij gezien' afgebeeld. Het grondvlak is teruggebracht tot een lijn met haaks daarop het bovenvlak.