Definieer vrije eigenschappensets

Functie

Het definieren van projectspecifieke eigenschappensets, ten behoeve van IFC.

Werking

 • Met deze functie kunnen er binnen een project per klasse eigenschappensets gedefinieerd worden.

 • Kies eerst de Laag en Klasse waarvoor de set moet gelden.

 • Geef vervolgens de naam op.

 • Met de knoppen [+] en [-] worden er eigenschappen toegevoegd/verwijderd.

 • Door te klikken op een eigenschap kan deze worden gewijzigd.

 • Geef in de eigenschappendialoog de naam van de eigenschap aan en selecteer de bron.

 • Afhankelijk van de bron kunnen de volgende typen gekozen worden:

  • Een tekst

  • Een reeks

  • Een getal

  • Een decimaal getal

 • Na het opslaan van de wijzigingen kunnen de eigenschappen per element in het model gezet worden.

 • Wanneer een element in de selectie tot een klasse hoort die een vrije eigenschappenset heeft, kan met de F2-knop de eigenschappendialoog geopend worden waar de waardes getoond worden.

  • Indien van toepassing, kunnen deze ook hier gezet worden.