Vorige selectieset

Functie

Terughalen van de vorige set geselecteerde elementen.

Werking

  • De selectieset wordt gewijzigd in de vorige set geselecteerde elementen.

Opmerkingen

  • De vorige set is de set vlak voordat de huidige selectieset is aangepast.

  • iSelect (het oplichten van het element onder de cursor) is niet van invloed op de vorige selectieset.